OCENA I ANALIZA DIETY

 

To bardzo ważna składowa terapii żywieniowej. Można ją nazwać punktem wyjścia. Na podstawie wywiadu 24-godzinnego i innych elementów pierwszej wizyty, analizowany jest dotychczasowy sposób żywienia Pacjenta.
Obliczona zostaje zawartość energii, makro i mikroskładników w badanej diecie, na podstawie czego dietetyk może ocenić czy istnieją nieprawidłowości oraz na ile są one poważnym problemem. Wytyczony zostaje pierwszy krok, kierunek, w którym powinna pójść terapia żywieniowa. W specjalnej tabeli zbadane wartości zostaną porównane do zalecanych norm, co pozwoli dietetykowi pisemnie omówić ewentualne błędy w żywieniu. Pozwoli to wykazać, czy sposób odżywiania Pacjenta jest prawidłowy, w przeciwnym razie pomoże przekonać Pacjenta o konieczności dokonania zmian.