Wizyta kontrolna – 100 zł


Na wizycie kontrolnej odbywa się kolejny pomiar masy i składu ciała, ocena postępów, omówienie ewentualnych problemów i ułożenie dalszego etapu Programu Żywienia na okres 14 dni. Takie kolejne etapy Programu Żywienia przesyłane są w ciągu kilku dni do Pacjenta, drogą elektroniczną. Na specjalne życzenie, Pacjent może również otrzymać formę graficzną.
Wizyty kontrolne odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, ale w zależności od potrzeby Pacjenta mogą odbywać się częściej lub rzadziej. Nie ma stałego schematu.
Czas trwania wizyty kontrolnej: 20-30 minut.